Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Executive search

Executive Search er den rekrutteringsmetode, hvor vi proaktivt identificerer, kvalificerer og tager kontakt til relevante personer og præsenterer disse for den givne stilling, hvorefter udvælgelsesprocessen indledes. Processen planlægges, målrettes og struktureres meget nøje.

INDLEDENDE MØDE MED JER OG UDARBEJDELSE AF KRAVPROFIL

På baggrund af en grundig dialog samt gennemgang af person,- og kompetenceprofil udarbejdes en kravprofil, der beskriver de faglige, erfaringsmæssige og personlighedsmæssige krav og forventninger til den rette kandidat.

SØGEPROCESSEN I EXECUTIVE SEARCH

Med udgangspunkt i kravprofilen indledes en systematisk analyse af ”markedet” for den givne profil; d.v.s. identificering og screening af relevante virksomheder (target virksomheder) samt identificering af de potentielle kandidater i disse, kontakt til vort netværk af personer med kendskab til området, søgning på internettet, søgning i egen og andre relevante databaser og opslagsværker. Med denne baggrund udarbejdes en bruttoliste (longlist) over potentielle kandidater. Denne liste vil – evt. sammen med kunden – danne udgangspunkt for en kontaktliste (shortlist), som indeholder de kandidater, der umiddelbart opfattes som havende højest relevans for stillingen.

UDVÆLGELSES- OG INTERVIEWPROCESSEN

Herefter foretages 1. kvalificering, hvor der tages kontakt med hver enkelt identificeret kandidat, som interviewes telefonisk med henblik på at afdække faglig egnethed i forhold til kravprofilen, motivation for stillingsskift, lønforhold o.lign. Såfremt betingelserne er til stede, inviteres kandidaten til et uddybende personligt interview med den ansvarlige konsulent (2. kvalificering), hvor den egentlige dialog omkring den aktuelle stilling finder sted, og hvor den enkelte kandidats personlige og karrieremæssige “gevinst” ved den aktuelle stilling kortlægges. I dette og evt. senere møder vurderes de personlighedsmæssige kvalifikationer, med henblik på at kortlægge kandidatens evne til at honorere de specifikke kritiske succesfaktorer for succes i jobbet.

MED EXECUTIVE SEARCH ER KUNDEN ER MED HELE VEJEN

Kunden vil løbende modtage information om processens fremdrift – lige fra information om og godkendelse af listen over targetvirksomheder, longlisten og senere shortlisten til status vedrørende antallet af identificerede kandidater samt evt. relevant feedback fra kandidater (anonymt).

PRÆSENTATION AF KANDIDATER

Afslutningsvist præsenteres de bedste af de egnede kandidater for kunden på et møde hos os, sammen med os.
Når kunden har valgt en kandidat til stillingen, tages referencer efter nærmere aftale.

EVT. personlighedstests

Som en ekstra sikkerhed kan vi efter nærmere aftale lade finalekandidaten gennemføre personlighedstest i forbindelse med den sidste fase.

Referencetagning

Foretages ligeledes i slutfasen.

Du kan læse mere om vores rekruttering udover Executive Search lige her.

Kontakt os for et uforpligtende møde omkring rekruttering.

Staff Finder hjælper med rekruttering