Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Om os

Forretningsgrundlag

Hos Staff Finder er det overordnede udgangspunktet, at give vores kunder et konkret og målbart resultat af samarbejdet med os.
Skal vi som konsulenter have succes med at påvirke en udvikling hos en kunde, kræver det kompetent og ærlig rådgivning. En rådgivning der blandt andet bygger på en professionel optræden, indsigt, erfaring, vedholdenhed og ikke mindst løbende opfølgning på igangsatte aktiviteter, hvilket er egenskaber, der lægges meget vægt på hos os. Alle vores kunder er unikke og har deres egen kultur og forskellige holdninger til tingene. Vi er dem der netop viser dette hensyn og tilrettelægger vores samarbejde ud fra kundens behov.

Rekrutteringsfirma Staff Finder

Værdier

Vores værdigrundlag er et vigtigt udgangspunkt internt i vores virksomhed, som samtidig afspejler sig i vores måde at håndtere vores rekrutteringsprocesser på, både i forhold til vores kunder samt kandidater.

Engagement og målrettethed – Vi er løsningsorienterede og omhyggelige med vores løsning af opgaverne.

Ærlighed – Vi siger, det vi gør, og vi gør, det vi siger.

Medmenneskelige – Vi er nærværende, personlige og ”nede på jorden”.

Pragmatiske – Vi forholder os altid praktisk, sagligt og konkret til opgaverne.

Fortrolighed og diskretion – vi arbejder med etiske kodeks hvor vi overholder tavshedspligt overfor både vores kunders og kandidaters fortrolige oplysninger.

Vi aflæser virksomheden og de mulige medarbejdere og vurderer – i kraft af mange års erfaring – om der er et godt match. Det menneskelige match er ofte vigtigere end faglige kvalifikationer og er det, der i sidste ende afgør, om ”ægteskabet” holder. De faglige kompetencer kan oparbejdes, det kan kemi ikke. Vi bestræber os på at sikre vore kunde relationer der holder i det lange løb.